หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ
นายสมเกียรติ   โสมาภา
ผู้รับใบอนุญาต
นายสุมนัส
นายสุมนัส   สุพานิช
ผู้จัดการ
นางเกื้อกูล
นางเกื้อกูล   เลิศเจริญ
ผู้บริหาร/งานโภชนาการ
นางพิภัทรา
นางพิภัทรา   โสมาภา
ผู้บริหาร/หลักสูตรIEP
นางสาวพรศรี
นางสาวพรศรี   พัวพิมลศิริ
ผู้อำนวยการ
|< < 1 > >|

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์