หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ActivBoard โปรแกรมการศึกษา
 2. กล้องวงจรปิดกว่า 100 ตัว เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 3. ห้องประชุมมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ความจุ 700 คน
 4. มีห้องพยาบาล และเจ้าหน้าประจำ
 5. สถานที่จอดรถภายในโรงเรียน
 6. เครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 1. สระว่ายน้ำ
 2. Play Land
 3. ห้องดนตรีสากล
 4. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
 5. ห้องวิทยาศาสตร์
 6. ห้องคณิตศาสตร์
 7. ห้องนาฏศิลป์
 8. ห้องบัลเลต์
 9. ห้องจริยธรรม
 10. ห้องมัลติมีเดีย

สระว่ายน้ำ

ห้องจริยธรรม
Play Land

ห้องมัลติมีเดีย

ห้องดนตรีสากล

ห้องนาฏศิลป์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมมาตรฐาน
 

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์