หนัาหลัก >รอบรั้วโรงเรียน > ทำเนียบศิษย์เก่า

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวเมณิสา  วัลยานนท์

นางสาวเมณิสา วัลยานนท์

กำลังศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร


นางสาวนภัสวรรณ  ปัทมวิทูร

นางสาวนภัสวรรณ ปัทมวิทูร

เจ้าของธุรกิจ / ครูนาฏศิลป์ไทย  Cadence Dance & Art Studio


นางสาวศรัญญา  วัลยานนท์

นางสาวศรัญญา วัลยานนท์

กำลังศึกษาที่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี  ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นางสาวสาวิตรี  รื่นพิทักษ์

นางสาวสาวิตรี รื่นพิทักษ์

นักเทคนิคการแพทย์
(Supervisor Laboratory service ) โรงพยาบาลกรุงเทพ


นางสาวสุธาสินี รัตนาคม

นางสาวสุธาสินี รัตนาคม

สถาปนิกภายใน บริษัท Simple space design


นางสาวฮาน่า  บุญมาเลิศ

นางสาวฮาน่า บุญมาเลิศ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า คณะบริหารธุรกิจเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง


นางสาวพรรษา  พุ่มพวง

นางสาวพรรษา พุ่มพวง

ทำงานปัจจุบัน  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)


นายคุณารักษ์   นามนาถ

นายคุณารักษ์ นามนาถ

กำลังศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ติดต่อธุรการ โทร. 0-2729-5388


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์