หนัาหลัก >หลักสูตร > เข้าเรียนระหว่างภาคการศึกษา

 

เข้าเรียนระหว่างภาคการศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครเรียน
 • ระดับประถมศึกษา
  • นำหลักฐานการจบชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 จากโรงเรียนเดิม และเอกสาร ปพ.1
  • กรอกใบสมัครและทำการประเมิน
  • แจ้งผลเพื่อชำระค่าเล่าเรียน  
 • ระดับปฐมวัย
  • นำใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม ภาคเรียนที่ 1 พร้อมหลักฐานอื่นๆของนักเรียนและผู้ปกครอง
  • กรอกใบสมัครและทำการประเมิน
  • แจ้งผลเพื่อชำระค่าเล่าเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ติดต่อธุรการ โทร. 0-2729-5388


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์