หนัาหลัก >ข่าวและกิจกรรม > ข่าว

 

ข่าว

26 มิถุนายน 2562

ตัวแทนนักเรียนและคุณครู นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดพานไหว้ครูและสิ่งของที่ผู้ปกครองร่วมบริจาค...

2 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร...


26 มิถุนายน 2562

ตัวแทนนักเรียนและคุณครู นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดพานไหว้ครูและสิ่งของที่ผู้ปกครองร...


14 มิถุนายน 2562

"การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต...


10 มิถุนายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเร...


7 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ...


16 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนระดับประถมศ...


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... > >|


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์