หนัาหลัก >ข่าวและกิจกรรม > ข่าว

 

ข่าว

26 มิถุนายน 2562

ตัวแทนนักเรียนและคุณครู นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดพานไหว้ครูและสิ่งของที่ผู้ปกครองร่วมบริจาค...

นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้เวลาในคาบเรียนวิชา การงานอาชีพ ประดิษฐ์กระทง...


เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกียวกับการเรียนการสอนแบบ STEM โดยเด็กได้นำเสนอชิ้นงานที่ตนเองได...


ภายใต้โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 เพื่อเป...


ครูพยาบาลออกตรวจคัดกรอกนักเรียนปฐมวัย เพื่อคัดกรอกโรคติดต่อที่อาจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนน...


ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 3 คน ร่วมประกวดเล่านิทาน ในกิจกรรม "ล...


กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์ ส่วนหนึงของโครงการสนทนาประสาเด็ก มีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้นักเร...


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... > >|


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์