หนัาหลัก >ข่าวและกิจกรรม > ข่าว

 

ข่าว

26 มิถุนายน 2562

ตัวแทนนักเรียนและคุณครู นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดพานไหว้ครูและสิ่งของที่ผู้ปกครองร่วมบริจาค...

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันนักเรียนป่วยเนื่องจากเชื้อไวรัส


กิจกรรมตักบาตรเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยให้เยาวชนปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระพ...


กิจกรรมหล่อเทียน และ ถวายต้นเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ส่งเสร...


วันต่อต้านยาเสพติด เป็นอีก 1 กิจกรรม ของโครงการโรงเรียนสีขาว วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป...


|< < ...11 >


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์