หนัาหลัก >ข่าวและกิจกรรม > ข่าว

 

ข่าว

26 มิถุนายน 2562

ตัวแทนนักเรียนและคุณครู นำอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จัดพานไหว้ครูและสิ่งของที่ผู้ปกครองร่วมบริจาค...

25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนกล...


31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต เพื...


12 เมษายน 2561

การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นการขอขมาลาโทษ ผู้ใหญ...


20 มีนาคม 2561

วิธีการเข้าดูผลคะแนน  เข้าไปที่ ลิ้งค์ ด้านล่างนี้
1. กรอกรหัสประจำตัวนักเร...


7 มีนาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ร่วมกับสำนักทดสอบทางการศึกษาระดับชาต...


2 มีนาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ได้กิจกรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเร...


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... > >|


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์