หนัาหลัก >บทเรียนออนไลน์ > วีดีโอ

 

บทเรียนออนไลน์

วีดีโอ

การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ
หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น
หน้าที่และส่วนประกอบของใบ
กระบวนการในการในการลำเลียงน้ำของพืช
โครงสร้างในการลำเลียงสารของพืช
โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย
การอ่านกราฟ
ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์