หนัาหลัก >การรับสมัคร > บริการรถรับส่ง

เส้นทางบริการรถรับส่ง

  • อัตราค่ารถ รับ-ส่ง นักเรียนแยกตามสาย คิดค่าใช่จ่ายตามระยะทาง
  • ชำระค่ายใช้จ่ายเป็นรายเทอม ค่าบริการคิดเป็นราคาเหมาเป็นรายเทอม ทั้งรับ - ส่ง
  • กรณี รับอย่างเดียว หรือ ส่งอย่างเดียว โรงเรียนคิดเต็มราคา

**เส้นทางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเพิ่มเติมที่ "ฝ่ายธุรการ"

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ติดต่อธุรการ โทร. 0-2729-5388


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์